Armenia and Lithuania will expand their cooperation in solar energy./ Հայաստանը և Լիտվիան կընդլայնեն համագործակցությունը արևային էներգետիկայի ոլորտում

Lithuanian solar energy company Solet Technics has initiated two projects in Armenia with cooperation THE OHM ENERGY. The combined capacity of the two power plants will be just over 460 kilowatts and the electricity generated by the solar power plant will be used by nineteen public institutions located in Armenia: schools, children and youth centers, and different communities. 

The project is being funded by the Climate Change Programme, which is administered by the Environmental Projects Management Agency (EPMA). Almost a third of the funds – over EUR 170,924 – are being provided by Solet Technics and its partners.

According to the “THE OHM ENERGY” CFO Hrant Gnuni, it is estimated that the solar power plant will produce approximately 704,956 kWh per year. This will ensure over 100 percent of the electricity currently being consumed at these establishments.

“As of now, the schools, and children and youth centers, kindergartens are using electricity from the power grid, as well as natural gas and diesel for heating. The solar power plant will help them meet their educational and community development goals and will also inevitably contribute to the preservation of the environment and improvement of the quality of life. We believe that the installation of this power plant will stimulate the process of introducing renewable energy sources throughout the country,” says Mr. Karazinas the CEO of Solet Technics.

According to the CFO, project implementation works started in late January of this year, once the contract was signed with the EPMA. The installation of these solar power plants is not the first result of Solet Technics’ cooperation with “THE OHM ENERGY”. A total of three projects have already been implemented in Armenia involving the installation of solar power plants for different communities. At the same time, these projects are aimed at developing bilateral cooperation.

 

Արևային էներգետիկայի լիտվական Solar Technics ընկերությունը Հայաստանում երկու նախագիծ է նախաձեռնել Օհմ Էներջի-ի հետ համագործակցությամբ: Երկու էլեկտրակայանների ընդհանուր հզորությունը կկազմի 460 կՎտ-ից մի փոքր ավելի, իսկ արևային էլեկտրակայանի արտադրած էլեկտրաէներգիան կօգտագործվի հայաստանյան 19 պետական հիմնարկներում՝ դպրոցներ, մանկական և երիտասարդական կենտրոններ և տարբեր համայնքներ:

Ծրագիրը ֆինանսավորվում է կլիմայի փոփոխության ծրագրի կողմից, որը գտնվում է բնապահպանական ծրագրերի կառավարման գործակալության (EPMA) տնօրինության տակ: Միջոցների գրեթե մեկ երրորդը ՝ ավելի քան 170 924 եվրո, ստացվում է Solet Technics-ից և նրա գործընկերներից:

"Դի Օհմ Էներջի" - ի ֆինանսական տնօրեն Հրանտ Գնունու խոսքով ՝ գնահատվում է, որ արևային Էլեկտրակայանը տարեկան արտադրելու է մոտավորապես 704956 կվտ*ժ: Սա կապահովի այս ձեռնարկություններում ներկայումս սպառվող էլեկտրաէներգիայի ավելի քան 100 տոկոսը:

"Այս պահին դպրոցները, մանկապատանեկան կենտրոնները, մանկապարտեզները էլեկտրացանցից էլեկտրաէներգիա են օգտագործում, ինչպես նաև բնական գազ և դիզելային վառելիք ՝ ջեռուցման համար ։ Արևային Էլեկտրակայանը կօգնի նրանց հասնել իրենց նպատակներին կրթության և հասարակական զարգացման ոլորտում, ինչպես նաև անխուսափելիորեն կնպաստի շրջակա միջավայրի պահպանմանը և կյանքի որակի բարելավմանը: Մենք հավատում ենք, որ այս էլեկտրակայանի տեղադրումը կխթանի ամբողջ երկրում վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների ներդրման գործընթացը", - ասում է Solet Technics-ի գլխավոր տնօրեն պարոն Կարազինասը:

Ֆինանսական տնօրենի խոսքով ՝ նախագծի իրականացման աշխատանքները սկսվել են այս տարվա հունվարի վերջին, երբ EPMA-ի հետ պայմանագիր է կնքվել։ Այս արևային էլեկտրակայանների տեղադրումը "Դի Օհմ Էներջի" - ի հետ Solet Technics-ի համագործակցության առաջին արդյունքը չէ։  Հայաստանում արդեն իրականացվել է ընդհանուր առմամբ երեք նախագիծ ՝ կապված տարբեր համայնքների համար արևային էլեկտրակայանների տեղադրման հետ։ Միաժամանակ, այդ նախագծերն ուղղված են երկկողմ համագործակցության զարգացմանը։